Výsledky výstav

Výstava Dátum Maznáčik Trieda Ocenenie Rozhodca
Bratislava
ŠKV, SK
24.8.2019 Glen Iggy Arbuckle Mladých V1, CAJC, Junior BIG 1 Kašpar
Bratislava
CACIB, SK
18.8.2019 Glen Iggy Arbuckle Mladých V1, CAJC, BOJ, BOB, Junior BIG 2 Kašpar
Bratislava
NV, SK
24.2.2019 Glen Iggy Arbuckle Mladých V1, CAJC, BOB, Junior BIG 2
Nitra
CACIB, SK
26.1.2019 Glen Iggy Arbuckle Mladých V1, CAJC Gyorgy
Bratislava
CACIB, SK
27.10.2018 Glen Iggy Arbuckle Dorast VN1 Bučko
Komárom
CACIB, HU
22.10.2017 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Šampión V1,CAC
CACIB
Komárom
CAC, HU
21.10.2017 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Šampión V1,CAC
BOS
DR. Tesics Gyorgy
Slovenj Gradec
CACIB, SLO
17.9.2017 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Šampión V1,CAC
CACIB
Malacky
KV, SK
26.8.2017 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Otvorená V1,CAC
Klubový víťaz
Spálová H.
    Earlene Dark Noble
Iggy Arbuckle
Otvorená VD Spálová H.
    Casper Gold Madeira Stredná V1,CAC Spálová H.
Bratislava
CACIB, SK
20.8.2017 Casper Gold Madeira Stredná VD Stanovský M.
    Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Otvorená V2,RCAC Stanovský M.
    Earlene Dark Noble
Iggy Arbuckle
Otvorená VD Stanovský M.
Bratislava
CACIB, SK
19.8.2017 Casper Gold Madeira Stredná V1,CAC
CACIB,BOS
Di Carlo R.
    Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Otvorená V1,CAC Di Carlo R.
    Earlene Dark Noble
Iggy Arbuckle
Otvorená V2 Di Carlo R.
Rogla
CAC, SLO
8.7.2017 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Otvorená V1,CAC,BOS Žilnik Ž.
    Earlene Dark Noble
Iggy Arbuckle
Otvorená V1 Žilnik Ž.
Agard
CACIB, HU
11.6.2017 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Otvorená V1,CAC
CACIB
Levente M.
    Casper Gold Madeira Otvorená V1,CAC
CACIB,BOB
Levente M.
Agard
CACIB, HU
10.6.2017 Casper Gold Madeira Otvorená V1,CAC
CACIB,BOB
Tarian A.
Nitra
CACIB, SK
3.6.2017 Casper Gold Madeira Stredná V1 Fintorová
Bratislava
CACIB, SK
5.11.2016 Casper Gold Madeira Mladých V2 Sastre
Komárom
CACIB, HU
2.10.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Otvorená V1,CAC
CACIB,BOS
Tesics G.
Lendava
CACIB, SLO
18.9.2016 Casper Gold Madeira Mladých V1 ……….
    Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Stredná V1,CAC,
CACIB,BOS
……….
Lendava
KV, SLO
17.9.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Stredná V1,CAC,BOS ……….
Bratislava
CACIB, SK
21.8.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Stredná V1,CAC,
CACIB,BOS
Havelka
Bratislava
CACIB, SK
20.8.2016 Casper Gold Madeira Mladých V2 Brabletz
    Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Stredná V1,CAC,
CACIB,BOS
Brabletz
Malacky
KV, SK
13.8.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Mladých V1,CAJC,BOS
Klubový víťaz mladých
Müller
Szombathely
CACIB, HU
16.7.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Mladých V1, HPJ, HFGY,BIG3
Best Junior
Korosz A.
Lučenec
CAC, SK
7.5.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Mladých V1,CAJC
Víťaz Slovenska
Firic P.
Nitra
CACIB, SK
3.4.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Mladých V1,CAJC Witkowska
Nitra
CACIB, SK
2.4.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Mladých V1,CAJC Coufal
Budapest
CACIB, HU
21.2.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Mladých V1,HPJ Korosz G.
Busapest
CACIB, HU
20.2.2016 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Mladých V1,HPJ,BOS ……….
Bernolákovo
Špec. KV, SK
27.11.2015 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Dorast VN1,
BIS 1 Puppy
Šimonič
Bratislava
CACIB, SK
25.10.2015 Essence Of Life
Iggy Arbuckle
Ml. Dorast VN1 Inzoli