Informácie Uxi Klamap Debra

Naša Uxi odišla do psieho nebíčka 17. 11. 2017
Dátum narodenia: 13. 6. 2009

Pohlavie: Suka

Farba: Červená

Druh srsti: Dlhá

Matka: Nela Klamap Debra, Jugendbester, CZ/SK Junior Champion, CZ/SK/WUT Champion, C.I.B, CACA 4x, BOB 3x, VHD CAC 2x, r. VHD CAC 2x, National winner CZ,  Champion of Champions 3rd.

Otec: Red Rum Klamap Debra, CAC

Chrup: Úplný